Staðnám

Röraverkpallar

Á námskeiðinu er farið yfir reglugerð og helstu lög og reglur/reglugerðir og staðla sem mikilvægt er að þeir sem vinna við uppsetningu og niðurtöku röraverkpalla kunni skil á. Áhersla er lögð á mikilvægi þess að fyllsta öryggis sé gætt við slíka vinnu og að þátttakendur þekki helstu áhættur sem fylgja því að nota slíka palla, svo sem um vinnu í hæð og almennar öryggiskröfur. Gerð er grein fyrir gerð áhættumats en í vinnuverndarlögunum eru ákvæði um að atvinnurekandi beri ábyrgð á því að gert sé sérstakt skriflegt áhættumat þar sem áhætta í starfi er metin með tilliti til öryggis og heilsu starfsmanna.

Námskeiðið er bæði bóklegt og verklegt.Í lok námskeiðs taka nemendur krossapróf, lágmarkeinkunn til að standast prófið er að svara 80% spurninga rétt.


Hafa samband

Hafðu samband

Netspjall Fljótleg leið til að hafa samband