Vilt þú vinna við að skapa eitthvað nýtt?

IÐAN fræðslusetur auglýsir eftir deildarstjóra og tveimur leiðtogum

  Deildarstjóri Þróun þekkingar og framleiðsla

  Við leitum að kraftmiklum stjórnanda sem mun, ásamt öflugum hópi starfsfólks, móta og leiða vinnu við að stórauka þátt þróunar, nýsköpunar og framleiðslu hjá IÐUNNI. Starfið er nýtt og heyrir undir framkvæmdastjóra.

  Hlutverk okkar er að bæta hæfni fyrirtækja og starfsfólks í iðnaði og við trúum því að frjótt nýsköpunar- og tækniumhverfi IÐUNNAR sé einn af lyklum þess.

  Áhersla okkar er á skýr hlutverk allra í liðinu, og mikla og dýnamíska samvinnu þar sem styrkleikar og áhugasvið hvers og eins fær notið sín best. Flest af því sem við gerum byggir á samstarfi þvert á skipulag.

  Um þig:

  •  Þú hefur brennandi áhuga á þróun, nýsköpun og framleiðslu.
  •  Ert sókndjörf og drífandi manneskja.
  • Þú hefur menntun og stjórnunarreynslu sem nýtist í starfinu.
  • Átt auðvelt með að fá fólk til liðs við þig og draga fram það besta.
  •  Hefur reynslu af þróun og framleiðslu.
  •  Hefur stafræna styrkleika.
  • Ert framsækinn, skapandi og metnaðarfullur einstaklingur.
  • Þú veist hvað þú vilt.
  • Þú hefur hugsanlega þekkingu í kennslufræði og/eða stafrænum fræðslulausnum.

  Ábyrgðarsvið:

  • Ber ábyrgð á árangri deildarinnar.
  • Móta framboð náms og þjónustu í takt við breytilegar þarfir iðnaðarins.
  • Framleiðsla náms, efni og námsleiða, og annarrar þjónustu.
  • Þróun stafrænna fræðslulausna.
  • Tryggja að búnaður styðji fjölbreytta miðlun efnis til ólíka hópa.
  • Þátttaka í erlendu samstarfi.

  Hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
  • Framúrskarandi samskiptafærni, frumkvæði og árangursdrifni.
  • Forystuhæfileikar og reynsla af stjórnun.
  • Hafa góða þekkingu og hæfni í stafrænum lausnum.
  • Þekking í kennslufræði og/eða stafrænum fræðslulausnum er kostur.
  • Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
  • Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
  • Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni.
  • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

  Sækja um hér.


   

  Leiðtogi Matvæla- og veitingagreina

  Við leitum að framsæknum leiðtoga til að leiða fræðslu og þjónustu IÐUNNAR gagnvart matvæla- og veitingagreinum. Í þeim tilgangi þróar leiðtoginn faglega sérhæfingu IÐUNNAR í viðkomandi greinum og skapar sterk tengsl við fagmenn/faggreinarnar.

  Leiðtogi matvæla- og veitingagreina er nýtt starf innan IÐUNNAR sem kallar á framsýni og frumkvæði gagnvart greinunum. Skilvirkt samstarf þarf við deildir IÐUNNAR um framkvæmd mála og við fagráð greinanna þar sem fræðslu- og þjónustuþarfir mótast.

  Um þig:

  • Þú hefur brennandi áhuga á fræðslu matvæla- og veitingagreina. 
  • Tekur auðveldlega frumkvæði og átt gott með að leiða samstarf á farsælan hátt.
  • Hefur reynslu af samstarfi í atvinnulífinu.
  • Ert árangursdrifinn einstaklingur og með framúrskarandi samskiptafærni.
  • Þú hefur menntun sem nýtist í starfi, á sviði matvæla- og veitingagreina.
  • Býrð yfir þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
  • Hefur stafræna styrkleika.
  • Ert framsækinn, skapandi og metnaðarfullur einstaklingur.

  Ábyrgðarsvið:

  • Skipulagning á fræðslustarfi fyrir matvæla- og veitingagreina.
  • Þróa leiðir til fyrirtækjafræðslu fyrir matvæla- og veitingagreinar.
  • Samstarf við lykilfólk í greinunum og uppbygging tengslanets.
  • Fyrirtækjaheimsóknir og eftirfylgni verkefna.
  • Þátttaka í umsögnum um fagtengd mál.
  • Undirbúningur og eftirfylgni Fagráðsfunda.

  Hæfniskröfur:

  • Menntun sem nýtist í starfi, æskilegt að viðkomandi hafi menntun í matvæla- og veitingagreinum auk framhaldsmenntunar.
  • Einstaklingur með þekkingu og reynslu af samstarfi í í atvinnulífinu. Innsýn og reynsla af fræðslustarfi er kostur.
  • Umtalsverð þekking og áhugi á iðnaðinum, mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti, skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð, framúrskarandi samskiptafærni, frumkvæði og árangursdrifni.
  • Menntun í kennslufræði og/eða reynsla af kennslu er kostur.
  • Félagslega sinnaður einstaklingur sem á auðvelt með að takast á við fjölbreytileg verkefni, vinna í hópi, túlka sameiginlegan ávinning ólíkra aðila og leiða samstarf á farsælan hátt.

  Sækja um hér.


   

  Leiðtogi Málm- og véltæknigreina

  Við leitum að framsæknum leiðtoga til að leiða fræðslu og þjónustu IÐUNNAR gagnvart málm- og véltæknigreinum. Í þeim tilgangi þróar leiðtoginn sterka faglega sérhæfingu IÐUNNAR í viðkomandi greinum og skapar sterk tengsl við fagmenn/faggreinarnar.

  Leiðtogi málm- og véltæknigreina er nýtt starf innan IÐUNNAR sem kallar á framsýni og frumkvæði gagnvart greinunum. Skilvirkt samstarf þarf við deildir IÐUNNAR um framkvæmd mála og við fagráð greinanna þar sem fræðslu- og þjónustuþarfir mótast.

  Um þig:

  • Þú hefur brennandi áhuga á fræðslu málm- og véltæknigreina.
  • Tekur auðveldlega frumkvæði og átt gott með að leiða samstarf á farsælan hátt.
  • Hefur reynslu af samstarfi í atvinnulífinu.
  • Ert árangursdrifinn einstaklingur og með framúrskarandi samskiptafærni.
  • Þú hefur menntun sem nýtist í starfi, á sviði málm- og véltæknigreina auk framhaldsmenntunar.
  • Býrð yfir þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
  • Hefur stafræna styrkleika.
  • Ert framsækinn, skapandi og metnaðarfullur einstaklingur.

  Ábyrgðarsvið:

  • Skipulagning á fræðslustarfi fyrir málm- og véltæknigreinar.
  • Þróa leiðir til fyrirtækjafræðslu fyrir málm- og véltæknigreinar.
  • Samstarf við lykilfólk í greinunum og uppbygging tengslanets.
  • Fyrirtækjaheimsóknir og eftirfylgni verkefna.
  • Þátttaka í umsögnum um fagtengd mál.
  • Undirbúningur og eftirfylgni Fagráðsfunda.

  Hæfniskröfur:

  • Menntun sem nýtist í starfi, á sviði málm- og véltæknigreina auk framhaldsmenntunar. 
  • Einstaklingur með þekkingu og reynslu af samstarfi í í atvinnulífinu. Innsýn og reynsla af fræðslustarfi er kostur.
  • Umtalsverð þekking og áhugi á iðnaðinum, mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti, skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð, framúrskarandi samskiptafærni, frumkvæði og árangursdrifni.
  • Menntun í kennslufræði og/eða reynsla af kennslu er kostur.
  • Félagslega sinnaður einstaklingur sem á auðvelt með að takast á við fjölbreytileg verkefni, vinna í hópi, túlka sameiginlegan ávinning ólíkra aðila og leiða.

  Sækja um hér. 

  Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl næstkomandi.

  Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Umsjón með störfunum hafa Jensína K. Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og Hildur J. Ragnarsdóttir (hildur@vinnvinn.is).

  IÐAN fræðslusetur

  Hlutverk IÐUNNAR er fyrst og fremst að bæta hæfni fyrirtækja og starfsfólks í iðnaði. Það gerir hún með því að sjá fyrirtækjum og einstaklingum fyrir nýrri þekkingu og færni eftir því sem þörf krefur. Áhersla er lögð á að bregðast skjótt við þörfum iðnaðarins fyrir nýja þekkingu en á undanförnum misserum hafa orðið miklar breytingar í starfsumhverfi iðnaðarins. Þær breytingar hafa kallað eftir aukinni þverfaglegri þjónustu IÐUNNAR og breiðara þjónustuframboði. Nýrri stefnu IÐUNNAR er ætlað að svara þessu ákalli. Hjá IÐUNNI starfa 25 manna samhent liðsheild. Við bjóðum upp á fyrirmyndar starfsaðstöðu, lærdómsríkt og uppbyggjandi starfsumhverfi þar sem áhersla er meðal annars lögð á jafnvægi milli vinnu og einkalífs.

  www.idan.is

  Hafa samband

  Hafðu samband

  Netspjall Fljótleg leið til að hafa samband