Eldvarnarfulltúi - skyldur og verkefni

Um er að ræða eins dags námskeið sem fjallar um skyldur og verkefni eldvarnarfulltrúa. Eldvarnarfulltrúi annast daglegar skyldur eiganda er varða brunavarnir bygginga. Eldvarnarfulltrúi getur ýmist verið eigandi bygginga, forráðamaður, starfsmaður eða verktaki þeirra sem annast þessar skyldur. Eigandi mannvirkis ber ábyrgð á að það fullnægi kröfum um brunavarnir sem fram eru settar í lögum og reglugerðum og að brunavarnir taki mið af þeirri starfsemi sem fer fram í mannvirkinu eða á lóð þess á hverjum tíma. Það er alltaf þörf á eldvarnarfulltrúa og ef eigandi eða forráðamaður skipa ekki eldvarnafulltrúa eru þeir sjálfkrafa eldvarnarfulltrúar í þeim skilningi að þeir þurfa sjálfir að annast allar daglegar skyldur er varða brunavarnir.

Farið verður yfir lög og reglugerðir er varða viðfangsefnið. Það eru margir aðilar sem koma að brunavörnum bygginga, bæði innan og utan fyrirtækja, farið verður yfir hlutverk hvers aðila og hvernig þessir aðilar tengjast eldvarnarfulltrúanum. Eitt af því sem farið verður yfir er gerð þjónustusamninga og verkefni viðurkenndra þjónustuaðila.

Kynnt verður mikilvægi viðbragðsáætlana og hvernig skrásetningu brunavarna er almennt háttað auk þess sem farið verður yfir mikilvægi samþykktra aðaluppdrátta. Námskeiðið tekur því fyrst og fremst á utanumhaldi, skráningu, rekstri og hvernig þessi mál snerta gæðakerfi fyrirtækja.

Þátttakendur fá viðurkenningarskjal frá Mannvirkjastofnun að námskeiði loknu.


Hafa samband

Hafðu samband

Netspjall Fljótleg leið til að hafa samband